Home / Истината за храните, Facts about foods / ВЕЩЕСТВА МИГРИРАЩИ В ХРАНИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

ВЕЩЕСТВА МИГРИРАЩИ В ХРАНИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

articleВеществата мигриращи от опаковки за храни се делят на две групи:
– Багрила
Поради това, че използването на естествени багрила е икономически крайно неоправдано за целта се влагат синтетични багрила. Те са многоядрени органични вещества с нитро- и азо-групи. В страните със сериозен контрол над производството на храни те се следят особено зорко, защото имат голям брой аналози, както и голям брой забранени за използване, но по-евтини аналози, които създават сериозен риск от канцерогенни заболявания, алергични реакции и най-страшното – риск при малките деца. Анализа им е свързан с нуждата от добра апаратура, както и специалисти. Анализират се чрез Течна хроматография оборудвана с ултравиолетов и флуорисцентен детектор.
– мигрирали мономери – Винилхлорид, Стирол, Акрилонитрил.
Мигриралите мономери като цяло са твърде опасни за здравето на консуматорите, от една страна поради своята токсичност – в някои случаи и канцерогенно действие, а от друга – при съвременното хранене основна част от хранителните продукти са опаковани, което предполага продължително натоварване на организма. Не случайно потребителите са предупреждавани да не ползват многократно опаковки от храни, защото с времето отделянето на мономери се увеличава.
Анализа на мономери е свързан с редица трудности, но се осъществява успешно с помощта на Газов хроматограф, оборудван с пламъчнойонизационен и електронулавящ детектор.
– мигрирали разтворители, използвани при производството на опаковки, например:
Ацеталдехид, който се отделя при раздуване на бутилките от Полиетилен терефталат, използвани за безалкохолни напитки и минерални води, както и разтворители мигриращи от лаковете, с които са покрити опаковките. Като при лаковете проблема е, ако са използвани неутвърдени за използване от Здравните власти. При употреба на неразрешени лакови има опасност освен разтворители в храните да попаднат и мономери, тъй като лаковете са в непосредствен контакт с храните и са подложени на въздействието им, което включва понякога влага и киселинност.
Анализират се чрез Газов хроматограф, оборудван с пламъчнойонизационен или електрон захващащ детектор.
– Следят се също:
Антимон, Арсен, Кадмий, Хром, Олово, Живак, Никел, Селен, Флуориди, Цианиди, които се анализират с Атомноабсорбционна спектрофотометрия или апарат с Индуктивно свързана плазма с мас – детектор.

About Томислав Ризов

Провери също

ДИОКСИНИ

Диоксините са съединения подобни на ПХБ, но връзката между бензолните ядра е посредством два кислородни …

%d блогъра харесват това: