Home / Истината за храните, Facts about foods / НЕФТ, НЕФТОПРОДУКТИ (при питейните води)

НЕФТ, НЕФТОПРОДУКТИ (при питейните води)

Clipboard3Следят се в питейните води, поради това, че лесно могат да преминат в тях при замърсяване на повърхностни или подземни води. Източник за замърсяване с нефтопродукти могат да бъдат основно промишлени предприятия, местата на които се продават (бензиностанции), както и транзитирането им. За разлика от други замърсители те не са разпространени повсеместно, а по-скоро са „инцидентни“. С нефтопродукти могат да се получат „точкови“ замърсявания – при инциденти в места за съхранение или бензиностанции. Натоварването на питейните води, най вече чрез подземни водоизточници, освен директният токсичен ефект може да предизвикат повишаването на количеството Трихалометани при хлорирането на водите, което води до увеличаване риска от канцерогенни заболявания.
Анализа за наличие на Нефт или Нефтопродукти във водите не е особено труден, като в случая е необходимо лабораторията да притежава Инфрачервен спектрофотометър. Този анализ е достатъчно точен и сравнително бърз, като проблем може да възникне единствено, ако се налага доказване на конкретният замърсител. При такава хипотеза се налага използване на газова хроматография с масспектрометричен детектор.

About Томислав Ризов

Провери също

ДИОКСИНИ

Диоксините са съединения подобни на ПХБ, но връзката между бензолните ядра е посредством два кислородни …

%d блогъра харесват това: