НИТРАТИ, НИТРИТИ

imagesПрословутите любими на всяка власт в криза нитрати всъщност присъстват във всяка храна от растителен произход. Тяхното присъствие се обуславя от торенето, като няма значение дали се тори с изкуствени или естествени торове, просто всичко опира до количеството. По принцип те са нормални съставки на околната среда, но поради интензивното земеделие, което предполага азотно торене, концентрацията им в околната среда в последното столетие се е повишила значително. Освен торенето източник на нитрати и нитрити в храните е, че се използват като добавки в колбасите, като свързват кръвният пигмент и фиксират цвета, освен това потискат разтежа на Clostridum botulinum.
Нитратите и нитритите трябва да са предмет на особено внимание при детското хранене.
Механизма им на действие е следният: Нитратите се редуцират до нитрити в устната кухина или от стомашната микрофлора, а те от своя страна се свързва с хемоглобина в кръвта. Освен това нитритите взаимодействат с различни аминосъединения, след което се образуват нитрозосъединения, нитрозамини, нитрозамиди, които са с канцерогенен потенциал, доказан чрез редица опити с животни.
Анализа им се извършва основно чрез конвенционални методи. Експресни методи чрез полеви тестове – те са полуколичествени и се прилагат „на терен“. Лабораторни методи – използват се в лабораторни условия и чрез титруване дават точни резултати за концентрациите на Нитрати и Нитрити в храните.

About Томислав Ризов

Провери също

ДИОКСИНИ

Диоксините са съединения подобни на ПХБ, но връзката между бензолните ядра е посредством два кислородни …

%d блогъра харесват това: