НИТРОФУРАНИ

FurazolidoneНитрофураните (Фуразолидон, Нитрофуразон, Нитрофурантоин, Фуралтадон) са група съединения, които се използват като антибиотици във ветеринарната медицина. Широко използвани са, поради ефикасността си,  лесната употреба и ниската цена. В организма на животните те метаболират, вследствие на което част от тях и техните метаболити се натрупват трайно в месото. Доказано е тяхното канцерогенно и мутагенно действие и в по-голяма част от развитите държави са забранени за използване, следи се стриктно тяхното съдържание в месото. Нелегалният пазар на Нитрофурани в световен мащаб се изчислява на около два милиарда долара, което ги поставя автоматично в едни от най-рисковите замърсявания на храни. Най-често Нитрофураните се използват при производството на птици, което ги прави най-рискови именно при пилешкото месо от бройлери. Бразилия като произвеждаща толкова пилешко месо, колкото целият останал свят взет заедно е въвела система за контрол основан на базата на мрежи от частни акредитирани лаборатории, само една подобна лаборатория прави повече от триста хиляди проби за наличие на Нитрофурани годишно. Сериозен проблем при анализа им е, че нужната апаратура е много скъпа, а освен това нямаме достатъчно обучени кадри за целта.
Анализират се с течна хроматография оборудвана с двоен и троен масдетектор.

About Томислав Ризов

Провери също

ДИОКСИНИ

Диоксините са съединения подобни на ПХБ, но връзката между бензолните ядра е посредством два кислородни …

%d блогъра харесват това: