ФЕНОЛИ

phenolФенолите са група вещества, които се съдържат в огромен брой растения. Те представляват бензолно ядро заместено на поне едно място с хидроксилна група, и поради възможността да има заместване на още пет позиции в природата присъстват голям брой производни.  Като композиция сами по себе си те дават аромата на определени билки или храни, в които са използвани растителни суровини. Един представител на монофенолите е Тимол, който дава характерната миризма на мащерката или така наречената „Бабина душица“. Повсеместното им разпространение се предполага не на последно място от това, че се отделят при гниенето на растенията, оттам попадайки в повърхностните и подземни води могат да се разпространят на огромни площи.
Най-известните естествени представители са: самият Фенол, както и Орто-, Мета- и Пара-Крезол. По руски изследвания потвърдени и от други учени дълга употреба на храни и напитки с високо съдържание на монофеноли води до репродуктивни и проблеми с нервната система. Поради вероятното им вредно действие те се следят и за някои храни, като за водите те са нормирани.
Единият от продуктите с високо съдържание на феноли е шотландското уиски. При него технологията на производство създава характерният аромат, който всъщност основно е набор от монофеноли, като за всяко уиски съотношенията са различни, а оттам и различният аромат на всяка напитка. Големият проблем идва, когато по разбираеми причини не се спазва оригиналната технология, а ароматния състав се „догажда“ чрез добавяне на феноли от неестествен произход, което значи – синтетични. Най-страшно е, когато в тази група синтетични вещества има и например нитрофеноли и аминофеноли, които са доказано канцерогенни. Много често при производството на подобни фалшиви ароматни питиета се използва и по-некачествен алкохол, поради възможността за маскиране при анализ. Когато се докаже изкуственият източник на аромата на дадено питие, това дава и вероятна индикация за фалшив алкохол.
Поради това, че прага на чувствителност на човешкото обоняние е стотици пъти по-нисък от нормите за вредност при фенолите (т.е. усещаме аромата на феноли дори, когато са в стотици пъти по-ниски количества от нормите), има възможност те да бъдат използвани като добавки при ароматизиране на храни и напитки, и това е безвреден процес при фирми със строг производствен контрол, спазващи всички правила за добра производствена практика.
Анализирането на фенолите е сравнително трудно, поради тяхната висока летливост, което пречи на извличането им и концентрирането при пробоподготовката. За анализа се използва Газова хроматография оборудвана с пламъковойонизационен детектор, а в някои случаи ултравиолетов спектрофотометър.

About Томислав Ризов

Провери също

ДИОКСИНИ

Диоксините са съединения подобни на ПХБ, но връзката между бензолните ядра е посредством два кислородни …

%d блогъра харесват това: