Home / Тайните на храните, The secrets of foods / ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

Пistini-i-laji-za-hranitelnite-dobavkiонастоящем хранителните добавки са най-бързо развиващата се област на хранителната индустрия, които съчетават постижения на науката в областта на храненето, фармацевтичната технология, традиционната и нетрадиционна медицина и др. Именно затова освен на общите законодателни изисквания към храните, хранителните добавки трябва да отговарят и на специфични законодателни изисквания, представени в отделен подзаконов акт.
Разрешени за влагане в хранителни добавки са само витамини и минерали, които нормално се откриват в храните и са част от хранителния прием – разработен е позитивен списък. Максималните количества витамини и минерали, които се съдържат в дневната доза хранителни добавки, препоръчвана от производителя за прием, се определят, като се отчитат следните данни:
а) горната граница за безопасен прием на отделните витамини и минерали, установена чрез оценка на риска, основаваща се на общопризнати научни данни, които отчитат степените на чувствителност на различните потребителски групи;
б) приема на витамини и минерали от други хранителни източници.
Максимално допустимите количества витамини и минерали извън приложение се определят като се отчитат: горната граница за безопасен прием на отделните витамини и минерали, установена чрез оценка на риска, и данни за приема на витамини и минерали от други хранителни източници.
Минимални количества витамини и минерали са определени в съответствие с препоръките на Codex Alimentarius.
Хранителните добавки, не са само формули съдържащи витамини и минерали. Те могат да включват растения, части от растения и екстракти от тях. Допуска се влагането на стандартизирани растения, части от растения и екстракти от тях, които са с благоприятен ефект върху здравето и безопасни в препоръчваната от производителя доза за прием.
Етикетиране и представяне на информация.
На първо място изискванията за етикетиране на хранителни добавки са еквивалентни с изискванията за етикетиране на хранителни продукти. Производителите са отговорни за верността, точността и адекватността на претенциите на хранителните добавки при етикетиране преди да излязат на пазара. Наименованието под което се продават продуктите е “Хранителна добавка”. Задължително се обявяват и следните данни:
• Наименования на категориите витамини, минерали или други хранителни вещества или субстанции, характеризиращи продукта или указание за естеството им;
• Препоръчвана доза от продукта за дневен прием;
При етикетиране задължително се обявяват следните предупреждения
• Да не се превишава препоръчваната дневна доза
• Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене
• Продуктът да се съхранява на място, недостъпно за малки деца
В етикетът количествата на отделните компоненти в състава на хранителни добавки се обявяват съгласно следните правила:
• Количествата витамини, минерали или други хранителни вещества или субстанции с хранителен или физиологичен ефект, които се съдържат в продукта, се обявяват в цифрова форма
• Мерните единици са на латиница по система SI
• Обявените количества са в доза за еднократен прием, обявена от производителя
• Обявените стойности са средни и се основават на направен от производителя лабораторен анализ на продукта
• Информация за витамините и минералите може да се изразява и като % от референтните стойности, както и да се представя графично
Етикетът, представянето и рекламата на хранителните добавки не трябва да им приписват следните свойства: предпазват, лекуват или излекуват болести при човека. Не трябва да се позовават на такива свойства, както и да съдържат какъвто и да е текст или да внушават, че балансираното и разнообразно хранене не може да осигури необходимите количества хранителни вещества, и че хранителните добавки заменят пълноценното хранене.
1. Не трябва да заблуждава потребителя по отношение на:
• Характеристики на храната, определени от нейното естество, произход, идентичност, свойства, състав, количество, минимална трайност, начин на производство, преработка и употреба
• Въздействия и свойства на храната, които тя не притежава
• Свойства на храната да предпазва, лекува или да излекува от заболявания
2. Не внушава на потребителя, че храната притежава специална характеристика, когато всички други подобни храни притежават същата характеристика.

About Томислав Ризов

Провери също

ВИТАМИНИТЕ

Витамините са нискомолекулни съединения, с различна химична природа, които се синтезират основно от растенията и …

%d блогъра харесват това: