Home / Тайните на храните, The secrets of foods

Тайните на храните, The secrets of foods

PROPOLIS – CONTENT AND PROPERTIES

       Propolis is one of the most useful bee products. Its curative properties have been well known even since the inkas. During the last years the interest of a number of investigators (doctors, chemists) all over the world rose. Several congresses and symposiums took place, which affirmed propolis as a …

Read More »

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

Понастоящем хранителните добавки са най-бързо развиващата се област на хранителната индустрия, които съчетават постижения на науката в областта на храненето, фармацевтичната технология, традиционната и нетрадиционна медицина и др. Именно затова освен на общите законодателни изисквания към храните, хранителните добавки трябва да отговарят и на специфични законодателни изисквания, представени в отделен …

Read More »

ВИНО

Историята на виното е много богата и можа да се проследи през хилядолетията. Има данни, че виното се е произвеждало още 6000 г. преди Христа в древна Месопотамия, Гърция и Египет. В тази продължителност се крие и силата на съвършенството му, натрупало хилядолетния опит на различни цивилизации. Виното се получава …

Read More »

ЛУКЪТ

Семейството на лука (Аllium) е голямо и разнообразно. То включва повече от 500 вида, което затруднява точното описание на произхода му. Кандидат за прародител на лука не е само едно а пет диворастящи растения, с произход Централна Азия. Счита се, че луковиците на растителните видове от семейство лукови се използват …

Read More »

ВИТАМИНИТЕ

Витамините са нискомолекулни съединения, с различна химична природа, които се синтезират основно от растенията и частично от мокроорганизми. Те постъпват в нашия организъм с храната и притежават есенциална роля за нашето здраве. При недостиг на витамини с диетата (дефицит), може да се достигне до различни болестни състояния, специфични за всеки …

Read More »