Home / Истината за храните, Facts about foods

Истината за храните, Facts about foods

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – АКЦЕНТИ

Безопасността на храната е свързана с присъствието в храната на пренасяни с нея опасни вещества до мястото на консумацията (приемани от потребителя). Тъй като причиняването на опасности за храната може да се случи на всеки етап от хранителната верига, наличието на подходящ контрол навсякъде в хранителната верига е от съществено …

Read More »

КАК МОЖЕМ ДА ПАЗАРУВАМЕ БЕЗОПАСНО. МАЛКА ПОМОЩ.

1. Както се досещате, едва ли ще ви кажа нещо ново, но добре е преди да сложите нещо в кошницата – огледайте го добре, помиришете го. Много често дори продукти в срок на годност са негодни за консумиране – зависи от съхранението. Млечните продукти обикновено имат засилена миризма, плесени и …

Read More »

ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (ПХБ)

Полихлорираните бифенили са група органични съединения състояща се от 209 компонента с различна степен на токсичност. ПХБ са смес от ароматни съединения, като химичната им формула може да се представи като C12H10-nCln. Първият полихлориран бифенил (ПХБ) е синтезиран през 1864 г., но широкото им производство за търговски цели започва през …

Read More »

ДИОКСИНИ

Диоксините са съединения подобни на ПХБ, но връзката между бензолните ядра е посредством два кислородни атома. Тази група съединения са доказано канцерогенни, а имат и токсични проявления подобни на ПХБ (спомнете си отравянето на бившия Украински президент). Образуват се основно при горене, поради което се намират в почвите и въздуха …

Read More »

ЗАМЪРСИТЕЛИ В АЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ

Битието на българина е свързана с доста висока консумация на алкохолни напитки. Тази особеност повдига въпроса за безопасността на консумираните напитки и то в повечето случаи, тези с домашен или неясен произход. Когато се говори за фалшив алкохол в България всички разбират метиловият спирт, но той не е единствения замърсител. …

Read More »

МИКОТОКСИНИ

Афлатоксините са група вещества, които са част от т.нар. Микотоксини с доказано канцерогенен ефект и се продуцират при метаболитните процеси на определен вид микроскопични гъбички. Тези, които се следят основно в храните са: Афлатоксини В1,В2,G1,G2; Охратоксин А; Патулин. Продуцират се в следните храни: зърнени (вкл. хляб и хлебни изделия), ядки …

Read More »

ТРАНС-МАСТНИ КИСЕЛИНИ (ТМК)

(TMK) в храните се намират основно в хидрогенираните растителни мазнини, използвани за производство на маргарини и хидрогенирани мазнини за кулинарни нужди. Дълго време тяхното въздействие е спорно, но впоследствие надделява мнението, че имат неблагоприятно действие върху организма.  От една страна повишават LDL холестерола и риска от сърдечно-съдови заболявания, а от …

Read More »

ПЕСТИЦИДИ

Наименованието Пестициди идва от латинските думи – „пест“ (организъм, който предизвиква разрушаване, заболявания или увреждания на растения и животни) и „цидо“ (унищожавам или убивам). Според предназначението им са класифицирани по следния начин: – Инсектициди – най-голямата група Пестициди, която се използва за борба с вредните насекоми вкл. акари. – Хербициди …

Read More »

ТОКСИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (ТЕЖКИ МЕТАЛИ)

Основно анализираните токсични елементи в храните са: Олово(Pb), Арсен(As), Кадмий(Cd), Живак(Hg), като глобални замърсители те са в приоритетният списък на СЗО. Тези елементи са водоразтворими, което предполага лесното им преминаване в растенията, а оттам и в растителните и животински храни. Те са от т. нар. глобални замърсители, а и при натрупване в …

Read More »

ОСТАТЪЦИ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ,СТИМУЛАНТИ И АНТИБИОТИЦИ

При отглеждане на селскостопански животни и при отглеждане на пчели за мед, неизбежно е използването на лекарствени средства включително и антибиотици. Според различните животни и болести се използват различни препарати, които при предозиране, неправилна употреба или откровено забранени преминават в крайният продукт и може да имат негативно действие при консумация …

Read More »