Home / Истината за храните, Facts about foods (page 2)

Истината за храните, Facts about foods

НИТРОФУРАНИ

Нитрофураните (Фуразолидон, Нитрофуразон, Нитрофурантоин, Фуралтадон) са група съединения, които се използват като антибиотици във ветеринарната медицина. Широко използвани са, поради ефикасността си,  лесната употреба и ниската цена. В организма на животните те метаболират, вследствие на което част от тях и техните метаболити се натрупват трайно в месото. Доказано е тяхното …

Read More »

ПОЛИЦИКЛЕНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ (ПцАВ)

ПцАВ са първата група вещества с доказано канцерогенно действие, откакто се правят съвременни токсикологични изследвания, т. е. от началото на 20-и век. Първоначално те са изолирани от каменовъгления катран, поради което първите тревожни сигнали идват от Англия, която е водеща индустриална държава през 18-и и 19-и век, с икономика базирана …

Read More »

ТРИХАЛОМЕТАНИ (ТХМ) (при питейните води)

ТХМ са група вещества, които са вторичен продукт на хлорирането на питейните води. При присъствие на органични вещества във водите, и при хлорирането им се получават ТХМ, като някои от най-разпространените са: Хлороформ, Дихлорбромметан, Дибромхлорметан, Бромоформ. Освен че са индикатор за органично замърсяване на питейните води, те са и с …

Read More »

НЕФТ, НЕФТОПРОДУКТИ (при питейните води)

Следят се в питейните води, поради това, че лесно могат да преминат в тях при замърсяване на повърхностни или подземни води. Източник за замърсяване с нефтопродукти могат да бъдат основно промишлени предприятия, местата на които се продават (бензиностанции), както и транзитирането им. За разлика от други замърсители те не са …

Read More »

НИТРАТИ, НИТРИТИ

Прословутите любими на всяка власт в криза нитрати всъщност присъстват във всяка храна от растителен произход. Тяхното присъствие се обуславя от торенето, като няма значение дали се тори с изкуствени или естествени торове, просто всичко опира до количеството. По принцип те са нормални съставки на околната среда, но поради интензивното …

Read More »

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ХРАНИ

Храните и напитките, както и опаковките могат да бъдат замърсени микробиологично с огромен брой микроорганизми. Колко са опасни показа истерията с E.Coli в Германия, която подлуди цяла Европа. Източник на микробиологично замърсяване може да е всеки етап на производството, включително суровините опаковките или персонала на предприятието. Поради лесният начин на …

Read More »

ЗАМЪРСИТЕЛИ В ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

Поради своята специфичност замърсителите във водите се определят по отделна наредба (№ 9 на МЗ), като някои вещества, които за другите храни не са преценени като вредни, за водите са нормирани. При водите за пиене е характерно, че участват в производството на всички храни и напитки, а се консумират и …

Read More »

ФЕНОЛИ

Фенолите са група вещества, които се съдържат в огромен брой растения. Те представляват бензолно ядро заместено на поне едно място с хидроксилна група, и поради възможността да има заместване на още пет позиции в природата присъстват голям брой производни.  Като композиция сами по себе си те дават аромата на определени …

Read More »

ОСТАТЪЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

При производството на голям брой хранителни продукти се използват разтворители. В едни случаи те се използват за извличане на конкретният продукт от суровината – такъв е случая с извличането на всякакъв тип масла, някои от които са за директна консумация, а някои впоследствие се използват за подобрители на други храни …

Read More »

ЕМУЛГАТОРИ, СТАБИЛИЗАТОРИ, ЖЕЛИРАЩИ ВЕЩЕСТВА

В голямата си част това са инертни вещества, които не са вредни при влагане в хранителни продукти. При всички случаи, поради това че според хранителното законодателство отговорността е основно на производителите може да се появи проблем, когато за да намалят себестойността на продукцията си купуват по-евтини субстанции. Тази тенденция, наистина …

Read More »